Agenda

Zondag 29 januari 2023
van 17:00 – 19:30 uur
Stamppotten festijn  
Op zondag 29 januari 2023 organiseert Wijkvereniging ASHORST voor haar leden weer het Winterfestijn/ nieuwjaarsbijeenkomst. We serveren dan echte Hollandse winterkost zoals boerenkoolstamp met verse worst, zuurkoolstamp met rookworst, wortelstamp met casselerrib of rodekoolstamp met ???? (of elke andere combinatie!!)We zorgen dat de sfeer aangenaam wordt met tent, zitbanken en vuurkorven. Wie echt de volle sfeer wil proeven kan de heerlijke Glühwein of warme chocomel met slagroom proberen. We starten de bijeenkomst om 17:00 uur met een nieuwjaartoespraakje van onze voorzitter. Waarna de gelegenheid is om iets te drinken en zich te warmen aan de vuurkorven. Tegen 17:30 uur zal het eetfestijn beginnen. De locatie is de oprit van Windmolenstraat 61. Graag zelf bord, bestek en eventueel eigen drank en glazen meebrengen. Aanmelden kan tot 22 januari 2023 via info@ashorst.nl of door een bericht te bezorgen bij het secretariaat Windmolenstraat 60, 5706 AS Helmond. Eigen bijdrage € 5,00 p.p. te voldoen bij aanvang evenement.
Maandag 6 maart 2023 Leden/jaarvergadering in de Patio van de Geseldonk. Inloop 20.00 uur, aanvang 20.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur AGENDA:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 16 mei 20223.
3. Mededelingen
4. Jaarverslag secretaris
5. Financieel verslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoemen leden kascommissie
8. Mutaties bestuur
9. Buurtpreventie
10. Activiteiten 2023
11. Rondvraag
12. Sluiting  om uiterlijk 22.00 uur