BBQ Feest 2022

Koninklijk BBQ Feest “Nog maar eens”
 
Op zondagmiddag 25 september 2022 houden we weer een BBQ.
Omdat het ons en jullie vorige keer goed is bevallen hebben we besloten om onze jaarlijkse BBQ weer te houden in zaal de Koning aan de Mierlosweg.

De Koning heeft een sfeervolle ingericht buitenterras met barsets, zitstoelen en parasols. Het buitenterras is gedeeltelijk overdekt en voorzien van infrarood heaters.
Indien het weer echter toch te slecht wordt kunnen we binnen zitten in hun ruime feestzaal.

We starten om 15:00 uur met de inloop van de gasten. Uitgifte consumptiebonnen en een praatje.
De BBQ zal starten om 16:00 uur en zal duren tot 18:00 uur.

De BBQ is ook dit jaar GRATIS voor onze leden (4 stukken vlees per persoon).
Ook de eerste 5 drankjes zijn dit jaar GRATIS, er worden consumptiebonnen gegeven.

We willen u vragen om u zo spoedig mogelijk aan te melden,
doch uiterlijk 17 september 2022.

bbq de koning

Algemene Ledenvergadering 2022

 
 
Beste leden,
 
Door corona is het jaar 2021 ook voor ons als wijkvereniging een bijzonder en lastig jaar geweest.
Helaas was de start van 2022 niet heel anders, maar gelukkig ziet het er voor nu weer wat beter uit.
Middels deze email willen wij jullie over een aantal zaken informeren, te weten:
 
 • jaarvergadering / kascontrole
 • activiteiten voor 2022
 • bestuurswissel
Jaarvergadering / kascontrole
Ondanks het bijzondere jaar willen wij op korte termijn toch nog een keer bij elkaar komen om de jaar 2021 te evalueren, de planning voor 2022 te bespreken en de inkomsten en uitgaven te bespreken. Wij willen die doen op maandag 16 mei, 20.00 uur in de Geseldonk. Het verzoek om jullie komst vooraf te melden bij via knop ->aanmelden activiteit.
 
Activiteiten voor 2022
Gezien de huidige bezetting van het bestuur en privé omstandighed
en zijn wij voornemens de planning voor het jaar 2022 eenvoudig te houden. 
De zomer BBQ willen wij dit jaar net als vorig jaar laten verzorgen door "De Koning" en wel op burendag zijnde 24 september 2022. De opzet van deze dag zullen wij tijdens de jaarvergadering met onze leden bespreken.
 
Naast de zomer willen wij ons voor dit jaar nog enkel richten op het bloemschikken en hopelijk het jaar 2023 starten met ons winterfestijn.
 
 
Bestuurswissel
Helaas moeten wij jullie mededelen dat Willy door gezondheidsklachten besloten heeft zijn bestuursfunctie voor de wijkvereniging neer te leggen, iets wat wij als bestuur jammer vinden maar ook begrijpen. Wij zullen als vereniging Willy heel erg gaan missen. Willy heeft nog wel zorggedragen voor een goede vervanger in de naam van Jaap Postma, oud bestuurslid van onze vereniging. Met deze "wissel" blijft het bestuur bestaan uit drie leden, waar wij als wijkvereniging streven naar een bestuur van 4 leden. Niet omdat het zoveel werk is maar voor de ideeën en continuïteit van onze vereniging. Wij zouden het fijn vinden als iemand zich aan zal melden voor een bestuursfunctie.
 
Voor nu vertrouwen wij erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zien jullie aanmelding voor de ledenvergadering gemoet en zien jullie graag op 16 mei in de Geseldonk
 

Inloop: 20:00
Aanvang: 20:30 uur
start borrel: 21:30
Einde : 22:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering van 09 maart 2020
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag wijkvereniging
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissieleden
 7. Benoemen kascommissieleden
 8. Bestuursverkiezing - Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Willy Kuijpers. Namens het bestuur wordt dhr. Jaap Postma voorgedragen als nieuwe secretaris.
 9. Buurtpreventie
 10. Activiteiten 2022
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

We kunnen weer gaan bloemschikken

Het is eindelijk weer zover gedaan met het thuis zitten.
We houden weer een bloemschikavond.
We nodigen u graag uit voor het zelf maken van een bloemstuk.We houden de bloemschikavond op
Di 23 november 2021 en/of Wo 24 november 2021
afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
(We hebben plaats voor maximaal 15 personen per avond.)

De aanvangstijd is 19:30 uur en de locatie is zoals u gewend bent in de Geseldonk.

i.v.m. de Corona regels gelden er echter wel enkele toegangseisen.

"vanaf as. zaterdag 6 november 2021 is het Coronatoegangsbewijs én geldig legitimatiebewijs verplicht in de gehele Geseldonk.
We gaan dit op een andere manier inrichten dan dat u  van de vorige controles gewend was.
 
De groeperingen die gebruik maken van een andere ruimte dan de ontmoetingsruimte kunnen daar naar toe doorlopen en komen wij vlak voor aanvang van uw bijeenkomst alle aanwezigen in deze ruimte controleren, zonder uitzondering.
 
Voor diegene die in de ontmoetingsruimte moet zijn zonder gebruik te maken van een andere ruimte komt met het Coronatoegangsbewijs én ID naar het dienstdoende personeelslid toe. Ook voor diegene die te laat is voor de bijeenkomst, in een andere ruimte dan de Ontmoetingsruimte, komt eerst naar de bar om het Coronatoegangsbewijs én ID te laten controleren, alvorens hij of zij naar de te gebruiken ruimte gaat.
 
Mochten mensen bovenstaande niet respecteren dan gaan wij voor de betreffende organisatie weer over om eerst buiten te verzamelen en ik denk dat daar niemand op zit te wachten.
 
Deze regels hebben wij niet verzonnen om U te pesten maar zijn door onze regering opgelegd, en zijn er voor UW en onze bescherming. Doen ze het op andere plekken niet of anders dan komt dat omdat deze zich niet aan de afspraken houden maar wij wel."


Aldus door de beheerder van de Geseldonk aan ons doorgegeven. En wij vragen u deze regels dan ook te respecteren.

Eigen bijdrage € 5,00
Voor koffie en thee wordt gezorgd

Graag opgeven voor Vrijdag 19 november 2021..

BBQ 2021 "Het mag weer"

BBQ Feest “Het mag weer”
 
Op zaterdagmiddag 25 september 2021 houden we weer een BBQ.
In verband met het hele Corona gebeuren zal deze iets anders zijn dan u van ons gewend bent.

Om het in goede banen te leiden hebben we besloten om de BBQ dit jaar te houden bij zaal de Koning aan de Mierloseweg.


De Koning heeft een sfeervolle ingericht buitenterras met barsets, zitstoelen en parasols. Het buitenterras is gedeeltelijk overdekt en voorzien van infrarood heaters.
Indien het weer echter toch te slecht wordt kunnen we binnen zitten in hun ruime feestzaal.

We starten om 15:00 uur met de inloop van de gasten. Uitgifte consumptiebonnen en een praatje.
De BBQ zal starten om 16:00 uur en zal duren tot 18:00 uur.

De BBQ is ook dit jaar GRATIS voor onze leden (4 stukken vlees per persoon).
Ook de eerste 5 drankjes zijn dit jaar GRATIS, er worden consumptiebonnen gegeven.

We willen u vragen om u zo spoedig mogelijk aan te melden,
doch uiterlijk 21 september 2021.

Graag aanmelden via onze website www.ashorst.nl.

Bomen vervangplan

Geachte leden van wijkvereniging Ashorst,

Graag informeer ik u over het volgende:

Naar aanleiding van het bomen vervangingsplan Windmolenstraat heb ik gisteren een gesprek gehad met de heer Arnold Jansen van de gemeente Helmond. In dit gesprek heeft de heer Jansen aangegeven op welke wijze de gemeente de bewoners wil betrekken bij de volgende stap, en hoe het proces daarna zal gaan verlopen. De gemeente is voornemens het conceptplan te presenteren op inloopavond medio mei wat vervolgens leidt tot een definitief plan. Daarna volgt nog ruimte voor detailafstemming als aannemer bekend is. Voor deze avond worden belanghebbende bewoners door de gemeente uitgenodigd. Uiteindelijk neemt de gemeente nadat de bewoners hebben kunnen reageren het besluit of en op welke wijze het plan wordt uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat gemeente communiceert met individuele bewoners en niet via of met onze vereniging.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht kunt u altijd even contact opnemen met mij via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tot slot wens ik u namens het gehele bestuur van onze 15-jarige wijkvereniging Ashorst fijne Paasdagen!

Arie van Houwelingen

Voorzitter wijkvereniging Ashorst

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0492-522447

All rights reserved 2022

alle rechten voorbehouden 2022