Datum Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering maandag 18 maart 2019

Aanvang: 20:30 uur
Einde : 22:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2018
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag wijkvereniging
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissieleden
 7. Benoemen kascommissieleden
 8. Bestuursverkiezing
 9. Buurtpreventie
 10. Activiteiten 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

We zoeken nog een vijfde bestuurslid! Kandidaten kunnen zich zowel voor als tijdens de vergadering melden. Voor informatie kunt u terecht bij een van de bestuursleden.

We zien u graag bij de vergadering.

In verband met het reserveren van ruimte in de Geseldonk willen we u vragen om u aan te melden indien u bij de vergadering aanwezig wilt zijn.

AANMELDEN

All rights reserved 2022

alle rechten voorbehouden 2022