Ashorst was 3.500 geleden al bewoond.

Dat wist de stadsarcheoloog te vertellen voorafgaand aan de onthulling van het infobord op de hoek van de Windmolenstraat en het Krijtmolenpad.

L1512097 800De wijk heeft daar tien jaar op moeten wachten, volgens sommigen zelfs 20 jaar.
Het begon allemaal met archeologisch onderzoek bij de start van de bouw van de wijk. In 1992 werden sporen van
bebouwing gevonden bij het graven; paalresten die wezen op een boerderij en grafheuvels.


Zo'n 700 jaar voor Christus waren het de eerste bewoners die er leefden, akkerden en stierven. De doden werden op brandstapels
verbrand en die vormden na enige tijd heuvels. Latere bewoners, in de Romeinse tijd (de eerste bewoning zou zo'n 300 jaar
geduurd hebben), herkenden de heuvels en gingen er gepast mee om. Ook hun doden werden daar begraven, vaak samen met
zaken die zij op hun reis nodig zouden kunnen hebben. Nou maakt op drie en een half duizend jaar een jaartje of wat wachten
op een informatiebord niet veel uit, maar dit heeft wel erg lang geduurd.


Gelukkig heeft de Commissie Historisch Bewustzijn van de wijkraad er tijd aan gespendeerd om ervoorte zorgen dat erL1512116 800
eindelijk iets zou gebeuren bij de paaltjes die daar al sinds jaar en dag staan te verkommeren en waarvan menigeen zich
afvroeg wat ze betekenden. Nu was het dan zover.

De buurtvereniging had een tent geplaatst en voor koffie met cake gezorgd, de stadsarcheoloog had een kleine expositie van vondsten ingericht en wijkwethouder Stienen kwam het bord
onthullen . Dit is overigens het eerste bord in een serie van die in Mierlo-Hout geplaatst gaan worden: het volgende dat aan de beurt is komt bij de waterput in de Apostelwijk.

All rights reserved 2022

alle rechten voorbehouden 2022