Historie Wijkvereniging Ashorst

Historie van Wijkvereniging Ashorst

WijkverengingWijkverenging Ashorst is opgericht op 2 maart 2004.

De doelstellingen van de wijkvereniging zijn:

 • De woon- en leefbaarheid in de wijk verbeteren
 • Het opzetten van een buurtpreventieproject in samenwerking met politie

De woon- en leefbaarheid in de wijk verbeteren

Dit willen we bereiken door sociale kontakten te leggen met mensen uit de buurt, door o.a. activiteiten te ontplooien door en voor iedereen. (denk aan spellen/sportdag, fietsdag, barbeque, etc.).

Het opzetten van een buurtpreventieproject in samenwerking met politie.

Onder andere ten behoeve van het voorkomen van inbraak en vernielingen in de wijk en het creëren van een prettig en veilig leefklimaat. Het bevorderen van de verkeersveiligheid in samenwerking met de gemeente. bijvoorbeeld 30 km zone, straatverlichting, groenvoorziening, bestrating.

Voor al deze aktiviteiten zijn er werkgroepen opgezet.

logo ashorst

Hebt U ons nieuwe logo al gezien? Het nieuwe logo van Wijkvereniging Ashorst is te zien op de foto op het infobord en geeft een beeld vanuit Brandevoort door "De Schaar" richting de kerk van Mierlo-Hout omringd door groen en bomen. Dit logo is ontworpen door een van onze leden.

Het gebied van de wijkvereniging.

Ashorst gebied

Het gebied van onze wijkvereniging is afgebakend zoals hierna omschreven.

 • Windmolenstraat
 • Sjef Remmenlaan
 • Saffierstraat
 • Branderijmolen
 • Smaragdstraat
 • Robijnstraat
 • Diamantstraat
 • Kastmolen
 • Topaasstraat
 • Paltrokmolen
 • Korenmolen
 • Slegerstraat
 • Odulfusstraat
 • Toermalijnstraat
 • Opaalstraat
 • Jadestraat
 • Agaatstraat
 • Janssen & Fritsenplein (Laagbouw)

Het gebied van de buurtpreventie.
Betreffende de buurtpreventie is het gebied hetzelfde als hierboven omschreven.

Historie IJzertijd nederzetting Ashorst

Bron: Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond.

ijzertijdhuis 290x180

Nabij het grafveld op de Ashorst-sneppenscheut, bij de Windmolenstraat, zijn twee woon-stalhuizen en enkele teintallen bijgebouwen (spiekers) opgegraven. Van de gebouwen zijn alleen de paalsporen zichtbaar waar de staanders van de geninten zijn ingegraven.

De gebouwen passen in de bouwtraditie van de midden- en het begin van de late ijzertijd (ongeveer 500-200 jaar voor Chr.)

ijzertijd opgraving ashorst

De huizen werden gebouwd van natuurlijke materialen (hout, riet, leem) en bleven maar korte tijd staan. Als de akkers uitgeput waren verplaatsten de bewoners naar nieuw ontgonnen akkers. Daarom spreken we van "zwervende erven".

In de huizen leefden het vee, samen met het gezin dat bestond uit grootouders, ouders en kinderen.

Historie Prehistorisch grafveld Ashorst-Sneppenscheut

Bron: Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond.

In 1992 en 1993 werd in Mierlo-Hout een grafveld gevonden met grafheuvels uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.

Ashorst opgraving 002

De crematieresten van overledenen werden begraven in een kuijltje in de bodem en soms in een urn. Rond het graf werd een greppel gegraven en de grond daaruit werd tot een heuveltje opgeworpen. Sommige graven lagen binnen een krans van palen. Op andere graven stonden gebouwtjes, zogenaamde dodenhuisjes.

Ashorst vondsten 0021

Tussen ongeveer 800 en 450 voor Chr., de vroege en midden ijzertijd, werden er op de Ashorst tenminste 167 grafheuvels aangelegd.

In de Romeinse tijd werden hier nog eens 114 begravingen bijgezet, tussen ongeveer 50 jaar voor Chr. en 250 jaar na Chr.

Het grafveld was eeuwenlang een heiligdom waar mensen uit de omgeving regelmatig bijeen kwamen om de doden te herdenken.

Historie Romeinse nederzetting bij Dupré

Bron: Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond.

In 1998 en 1999 is bij het tuincentrum Du Pré een nederzetting opgegraven uit de romeinse tijd.

afgraving 001

Er stonden vijf lange boerderijen met een potstal, twee enorme schuren en een aantal bijgebouwen en spiekers. In de lange schuren konden meer producten worden opgeslagen dan nodog voor de bewoners.

Bij de nederzetting lagen drie waterputten.

De vondsten bestaan gedeeltelijk uit geïmperteerd en luxe aardewerk. Een aantal munten en twee gewichten van unsters (weegschalen) wijzen op handel en handelswaar. Een bronzen sleutelgreep bewijst dat kostbaarheden beschermd moesten worden.

vondsten 001

De vondsten dateren uit de periode tussen 200 en 250 jaar na Chr.

De romeinse nederzetting zal een handelsplaats zijn geweest waar landbouwoverschotten van granen en vee werden verhandeld.

All rights reserved 2020

alle rechten voorbehouden 2020