Bron: Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond.

In 1998 en 1999 is bij het tuincentrum Du Pré een nederzetting opgegraven uit de romeinse tijd.

afgraving 001

Er stonden vijf lange boerderijen met een potstal, twee enorme schuren en een aantal bijgebouwen en spiekers. In de lange schuren konden meer producten worden opgeslagen dan nodog voor de bewoners.

Bij de nederzetting lagen drie waterputten.

De vondsten bestaan gedeeltelijk uit geïmperteerd en luxe aardewerk. Een aantal munten en twee gewichten van unsters (weegschalen) wijzen op handel en handelswaar. Een bronzen sleutelgreep bewijst dat kostbaarheden beschermd moesten worden.

vondsten 001

De vondsten dateren uit de periode tussen 200 en 250 jaar na Chr.

De romeinse nederzetting zal een handelsplaats zijn geweest waar landbouwoverschotten van granen en vee werden verhandeld.

All rights reserved 2021

alle rechten voorbehouden 2021