Historie van Wijkvereniging Ashorst

WijkverengingWijkverenging Ashorst is opgericht op 2 maart 2004.

De doelstellingen van de wijkvereniging zijn:

 • De woon- en leefbaarheid in de wijk verbeteren
 • Het opzetten van een buurtpreventieproject in samenwerking met politie

De woon- en leefbaarheid in de wijk verbeteren

Dit willen we bereiken door sociale kontakten te leggen met mensen uit de buurt, door o.a. activiteiten te ontplooien door en voor iedereen. (denk aan spellen/sportdag, fietsdag, barbeque, etc.).

Het opzetten van een buurtpreventieproject in samenwerking met politie.

Onder andere ten behoeve van het voorkomen van inbraak en vernielingen in de wijk en het creëren van een prettig en veilig leefklimaat. Het bevorderen van de verkeersveiligheid in samenwerking met de gemeente. bijvoorbeeld 30 km zone, straatverlichting, groenvoorziening, bestrating.

Voor al deze aktiviteiten zijn er werkgroepen opgezet.

logo ashorst

Hebt U ons nieuwe logo al gezien? Het nieuwe logo van Wijkvereniging Ashorst is te zien op de foto op het infobord en geeft een beeld vanuit Brandevoort door "De Schaar" richting de kerk van Mierlo-Hout omringd door groen en bomen. Dit logo is ontworpen door een van onze leden.

Het gebied van de wijkvereniging.

Ashorst gebied

Het gebied van onze wijkvereniging is afgebakend zoals hierna omschreven.

 • Windmolenstraat
 • Sjef Remmenlaan
 • Saffierstraat
 • Branderijmolen
 • Smaragdstraat
 • Robijnstraat
 • Diamantstraat
 • Kastmolen
 • Topaasstraat
 • Paltrokmolen
 • Korenmolen
 • Slegerstraat
 • Odulfusstraat
 • Toermalijnstraat
 • Opaalstraat
 • Jadestraat
 • Agaatstraat
 • Janssen & Fritsenplein (Laagbouw)

Het gebied van de buurtpreventie.
Betreffende de buurtpreventie is het gebied hetzelfde als hierboven omschreven.

All rights reserved 2021

alle rechten voorbehouden 2021