Bron: Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond.

In 1992 en 1993 werd in Mierlo-Hout een grafveld gevonden met grafheuvels uit de bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.

Ashorst opgraving 002

De crematieresten van overledenen werden begraven in een kuijltje in de bodem en soms in een urn. Rond het graf werd een greppel gegraven en de grond daaruit werd tot een heuveltje opgeworpen. Sommige graven lagen binnen een krans van palen. Op andere graven stonden gebouwtjes, zogenaamde dodenhuisjes.

Ashorst vondsten 0021

Tussen ongeveer 800 en 450 voor Chr., de vroege en midden ijzertijd, werden er op de Ashorst tenminste 167 grafheuvels aangelegd.

In de Romeinse tijd werden hier nog eens 114 begravingen bijgezet, tussen ongeveer 50 jaar voor Chr. en 250 jaar na Chr.

Het grafveld was eeuwenlang een heiligdom waar mensen uit de omgeving regelmatig bijeen kwamen om de doden te herdenken.

All rights reserved 2021

alle rechten voorbehouden 2021