Jaarvergadering maandag 9 maart 2020

Inloop: 20:00
Aanvang: 20:30 uur
start borrel: 21:30
Einde : 22:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2019
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag wijkvereniging
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissieleden
 7. Benoemen kascommissieleden
 8. Bestuursverkiezing - Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Arie van Houwelingen. Namens het bestuur wordt dhr. Jeroen Giebels voorgedragen als nieuwe voorzitter.
 9. Buurtpreventie
 10. Activiteiten 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

We zoeken nu een vierde en vijfde bestuurslid! Kandidaten kunnen zich zowel voor als tijdens de vergadering melden. Voor informatie kunt u terecht bij een van de bestuursleden.

We zien u graag bij de vergadering in de Geseldonk.

  

All rights reserved 2020

alle rechten voorbehouden 2020