Jaarvergadering maandag 16 mei 2022

Inloop: 20:00
Aanvang: 20:30 uur
start borrel: 21:30
Einde : 22:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering van 09 maart 2020
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag wijkvereniging
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissieleden
 7. Benoemen kascommissieleden
 8. Bestuursverkiezing - Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Willy Kuijpers. Namens het bestuur wordt dhr. Jaap Postma voorgedragen als nieuwe secretaris.
 9. Buurtpreventie
 10. Activiteiten 2022
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

We zoeken nu een vierde en vijfde bestuurslid! Kandidaten kunnen zich zowel voor als tijdens de vergadering melden. Voor informatie kunt u terecht bij een van de bestuursleden.

We zien u graag bij de vergadering in de Geseldonk.

  

All rights reserved 2022

alle rechten voorbehouden 2022