Ashorst was 3.500 geleden al bewoond.

Dat wist de stadsarcheoloog te vertellen voorafgaand aan de onthulling van het infobord op de hoek van de Windmolenstraat en het Krijtmolenpad.

L1512097 800De wijk heeft daar tien jaar op moeten wachten, volgens sommigen zelfs 20 jaar.
Het begon allemaal met archeologisch onderzoek bij de start van de bouw van de wijk. In 1992 werden sporen van
bebouwing gevonden bij het graven; paalresten die wezen op een boerderij en grafheuvels.

Lees meer: Ashorst was 3.500 geleden al bewoond.

All rights reserved 2022

alle rechten voorbehouden 2022