Halloweenfeest 2017 "Asylum Edition"

mdb045 600 450
Zaterdag 28 oktober 2017 vond de 3e editie van het Halloweenfeest Mierlo-Hout plaats. Opnieuw was het schoolplein van de Odulfusschool de locatie waar het feest gehouden werd. Helaas was het weer niet zo goed als voorgaande jaren. Overdag met opbouwen waren er flinke problemen met de wind die ervoor zorgde dat de tenten en enkele decorstukken haast niet opgebouwd konden worden. Tegen de avond begon het flink te regenen. Gelukkig lieten de mensen zich daardoor niet tegenhouden en kwamen ze toch een kijkje nemen.

 

 

Lees meer: Halloweenfeest 2017 "Asylum Edition"

BBQ Feest “het is weer zomer” groot succes!

Op zondag 2 juli jl. hield wijkvereniging Ashorst haar jaarlijkse zomerfeest. Met dank aan de vrijwilligers die de opbouw voor rekening hadden genomen konden we om twee uur van start met de middag. In zijn welkomstwoordje gaf voorzitter Arie van Houwelingen aan dat de wijkvereniging Ashorst inmiddels kan beschikken over een whatsapp groep vanuit het buurtpreventieteam Ashorst en dat is een mooie mijlpaal voor de wijkvereniging.

Lees meer: BBQ Feest “het is weer zomer” groot succes!

Datum fietstocht verplaatst

Beste leden,

We krijgen van leden van de vereniging de melding dat ze wel mee willen fietsen maar de de datum ongunstig is gekozen in verband met vaderdag.
Het bestuur heeft besloten de fietstocht te verplaatsen naar een andere datum.

Helaas vallen de komende weekeinden af en is het bijna start van de vakantie periode.

We willen dan ook de fietstocht verzetten naar augustus of september.
Indien je mee wilt doen met de fietstocht graag de zondagen van augustus en september doorgeven waarop je kunt meedoen zodat we een nieuwe datum kunnen plannen.

met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkvereniging Ashorst

Nieuws van het buurtpreventieteam wijkvereniging Ashorst


Het buurtpreventieteam Ashorst gaat actief op zoek naar medebewoners om met elkaar invulling te geven aan een tweetal activiteiten die in voor iedereen van belang zijn.

Start What´s App groep buurtpreventieteam Ashorst
Samen kunnen we zorgen voor een zo veilig mogelijke woonomgeving in onze wijk. Vanuit het buurtpreventieteam van de wijkvereniging Ashorst hebben we hiervoor een What´s App groep ingesteld om elkaar zo goed mogelijk te informeren over eventuele onveilige situaties of bijzonderheden. Denk hierbij aan onveilige leefsituaties, overlast, persnoen die zich verdacht gedragen, etc. Door met elkaar snel dit soort zaken te signaleren kan er indien nodig ook snel gereageerd worden.

Om het effect van deze groep zo goed mogelijk te benutten is het noodzakelijk dat meer wijkbewoners actief gaan meedoen. Hiervoor zullen we op korte termijn via onze straatcoördinatoren een aantal mensen uit onze wijk gaan benaderen zodat we uiterlijk 1 juni aanstaande actief kunnen zijn.

Lees meer: Nieuws van het buurtpreventieteam wijkvereniging Ashorst

All rights reserved 2021

alle rechten voorbehouden 2021