Datum Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering maandag 18 maart 2019

Aanvang: 20:30 uur
Einde : 22:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2018
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag wijkvereniging
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissieleden
 7. Benoemen kascommissieleden
 8. Bestuursverkiezing
 9. Buurtpreventie
 10. Activiteiten 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

We zoeken nog een vijfde bestuurslid! Kandidaten kunnen zich zowel voor als tijdens de vergadering melden. Voor informatie kunt u terecht bij een van de bestuursleden.

We zien u graag bij de vergadering.

In verband met het reserveren van ruimte in de Geseldonk willen we u vragen om u aan te melden indien u bij de vergadering aanwezig wilt zijn.

AANMELDEN

Winterfestijn wijkvereniging Ashorst weer groot succes!

winterfestijn 2018 sfeerOp zondag 14 januari 2018 hield Wijkvereniging Ashorst weer haar nieuwjaarsbijeenkomst. In de open lucht en onder echte winterse omstandigheden werd door een grote groep leden het nieuwe jaar ingeluid.

Nadat de eerste warme chocomel en koffie was genuttigd hield voorzitter Arie van Houwelingen een kort woordje waarin hij iedereen een goed 2018 wenste en met de aanwezigen vooruitkeek naar de komende activiteiten van de wijkvereniging. Daarna stond hij stil bij de activiteiten van het buurtpreventieteam en de daarbij horende Whatsapp groep. Verder deed hij een oproep om mee te denken over de komende activiteiten

Lees meer: Winterfestijn wijkvereniging Ashorst weer groot succes!

Kerststukje maken gaat niet door

Helaas moeten we melden dat het kerststukje maken dit jaar niet doorgaat.
Degene die de workshop zou verzorgen heeft helaas afgezegd.
We hebben ons uiterste best gedaan om een vervanging te vinden voor het geven van de workshop.
Dit is ons helaas niet gelukt.

We hopen dat u volgend jaar wel weer mee wilt doen.

Halloweenfeest 2017 "Asylum Edition"

mdb045 600 450
Zaterdag 28 oktober 2017 vond de 3e editie van het Halloweenfeest Mierlo-Hout plaats. Opnieuw was het schoolplein van de Odulfusschool de locatie waar het feest gehouden werd. Helaas was het weer niet zo goed als voorgaande jaren. Overdag met opbouwen waren er flinke problemen met de wind die ervoor zorgde dat de tenten en enkele decorstukken haast niet opgebouwd konden worden. Tegen de avond begon het flink te regenen. Gelukkig lieten de mensen zich daardoor niet tegenhouden en kwamen ze toch een kijkje nemen.

 

 

Lees meer: Halloweenfeest 2017 "Asylum Edition"

BBQ Feest “het is weer zomer” groot succes!

Op zondag 2 juli jl. hield wijkvereniging Ashorst haar jaarlijkse zomerfeest. Met dank aan de vrijwilligers die de opbouw voor rekening hadden genomen konden we om twee uur van start met de middag. In zijn welkomstwoordje gaf voorzitter Arie van Houwelingen aan dat de wijkvereniging Ashorst inmiddels kan beschikken over een whatsapp groep vanuit het buurtpreventieteam Ashorst en dat is een mooie mijlpaal voor de wijkvereniging.

Lees meer: BBQ Feest “het is weer zomer” groot succes!

All rights reserved 2022

alle rechten voorbehouden 2022